сряда, 19 януари 2011 г.

Borges...защото всяка монета в действителност съдържа цял репертоар от възможни варианти за бъдещето. (Заир)

...ya que cualquier moneda es, en rigor, un repertorio de futuros posibles. (Zahir)

Няма коментари: