понеделник, 9 юли 2012 г.

Владимир Каролев - (не)осъзнат расист
Vladimir Karolev, a politician from the Bulgarian liberal party National Movement for Prosperity and Stability (NDSV), an economist, financial and political analyst, former municipal councillor and candidate for mayor of Sofia widely expose his scandolous racist views in the forum of the influential Bulgarian newspaper Dnevnik. I decided to translate his words in English because they are absolutely unacceptable coming from the mouth of a politician who claims to be liberal:

"The tragedy of most of the brothers of Tanyo is that they will "export" the Europe stone by stone." referring to the person, described in the article as a hardworking labourer, a representative of the Roma community in Bulgaria.

"It is one thing to be equal, ie to have equal rights, and another when the statistics have objective evidence that everyday crime in Roma areas is brutally higher than average. Not to mention the experience of the Ministry of Interior. Many Bulgarians still confuse rights with real actions. It is one thing to have a right, quite another to take advantage of it, and third - to throw it and ignore it."

"True, the language of hatred always leads to radicalization. But we should not pretend that the problem does not exist or a resolution has been applied."

"What separates the Gypsies (from the other part of the community), is that the laws (social and minority rights) and the politics separate them as a group whose social rights are more important than any right of ownership and respect for private life."


Владимир Каролев от либералната партия НДСВ, икономически, финансов и политически анализатор, бивш общински съветник и кандидат за кмет на София нашироко излага своите скандални расистки възгледи във форума на Дневник:


[quote#3:"vladimirkarolev"]Трагедията на повечето събратя на Таньо е, че ще изнесат Европата камък по камък. Даже и да не е дялан [/quote]

[quote#20:"vladimirkarolev"]Едно е да си равноправен, тоест да имаш равни права, друго е в статистиките на НСИ да има обективни факти, че битовата престъпност в ромските райони е брутално по-висока от средното за страната. Да не говорим за опита на МВР. Много Българи бъркат правата с реалните действия. Едно е да имаш прав, съвсем друго да се възползваш от него, а трето - да го захвърлиш и игнорираш. [/quote]

[quote#45:"vladimirkarolev"]Правилно, езикът на омразата винаги води до радикализация. Но и не бива да се правим на ударени, че проблемът не съществува или решение е приложено.[/quote]

[quote#58:"vladimirkarolev"]Онова, което отделя циганите, е, че законите (за социални и малцинствени права) и политиката ги отделят като група, чиито социални права са по-важни от правото на всеки на собственост и неприкосновеност на частния живот. [/quote]


Няма коментари: