понеделник, 3 юни 2013 г.

Ели Визел, "Нощта"



Камбаната. Трябваше вече да се разделим, да отидем да си лягаме. Всичко се определяше от една камбана. Тя ми даваше нареждания и аз автоматично ги изпълнявах. Мразех я. Когато ми се случеше да мечтая за един по-добър свят, аз си го представях просто като свят без камбана.

http://www.helikon.bg/books/21/%D0%9D%D0%BE%D1%89%D1%82%D0%B0_18335.html

Няма коментари: