петък, 14 юни 2013 г.

Казусът Пеевски - правен механизъм за отмяна?Довечера излизаме, но какво бихме могли да поискаме? Чудовищността на решението за назначаване на Пеевски се крие най-вече в това, че няма правен механизъм за отмяна на това решение, няма орган, към който довечера гражданите да се обърнат и да поискат вето, отмяна, ревизия или каквото и да било.

След промените в ЗДАНС от вчера:
- не се изисква акт на президента, за да бъде назначен Пеевски;
- "тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и при действия, които накърняват престижа на агенцията" вече отпадат като основания за отстраняване.

Оттук нататък отстраняването му от поста преди изтичането на 5-те години може да стане само:
1. ако членува в политически партии или коалиции или организации с политически цели;
2. ако участва в управителни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност;
3. ако е нает по трудово или служебно правоотношение.
4. ако бъде осъден за умишлено престъпление от общ характер;
5. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси;
7. при смърт;
8. по негово искане.

За първите 3 варианта съм сигурна, че се е презастраховал. Всъщност... и за следващите 4 също.

Така че решението за отстраняване на Делян Пеевски е ръцете на... Делян Пеевски. 

Механизъм Народното събрание да прегласува само решенията си не виждам. Решенията му се контролират от Конституционния съд (КС), но само в случаи на противоконституционност. Тук е действано в рамките на закона. Поне на пръв поглед. Единствен вариант би бил да се атакуват пред КС вчерашните промени в ЗДАНС, например - отмяната на президентския указ. И ако КС ги обяви за противоконституционни, да бъде отменен и изборът на Пеевски, който така не би покрил старите критерии, променени специално заради него. Въпросът сега е да се намери противоречие с Конституцията.

Дано някой ме опровергае и намери други варианти.

Update: Народното събрание (това или следващо) отново да промени ЗДАНС, така че законно Пеевски да не може да остане на поста. Или да се наложи някоя хитра схема - примерно, НС  прегласува председателя на всеки 6 месеца на база оценката за работата му.

Няма коментари: