понеделник, 9 май 2011 г.

Tango al borde del caminoСрещите понякога бяха толкова невероятни, че Оливейра отново си задаваше въпроса за вероятностите и го разглеждаше от всички страни, с недоверие. Как беше възможно Мага да реши да завие на този ъгъл на улица "Вожирар" точно в мига, когато той, пет пресечки по-надолу, решаваше да не се изкачи по "Бюси" и се насочваше към "Мосю льо Пренс" без някаква причина, оставил се на течението, и внезапно да я съзре, спряла се пред някаква витрина, потънала в съзерцание на една препарирана маймуна.

Los encuentos eran a veces tan increíbles que Oliveira se planteaba una vez más el problema de las probalidades y le daba vueltas pod todos lados, desconfiadamente. No podía ser que la Maga decidiera doblar en esa esquina de la rue de Vaugirard exactamente en el moment en que él, cinco cuadras más abajo, renunciaba a subir por la rue de Buci y se orientaba hacia la rue Monsieur le Prince sin razón alguna, dejándose llevar hasta distinguirla de golpe, parada delante de una vidriera, absorta en la contemplación de un mono embalsado.


(Из "Игра на Дама", Хулио Кортасар)


Снимка: Виктор Маринов

Няма коментари: