четвъртък, 7 август 2014 г.

България и Конвенцията от ИстанбулВъв връзка със случая със залятото с боя момиче:

Важно е да се знае още нещо. България не е сред 36-те държави в Европа, които  са подписали Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул).

Ето списък с подписалите.

Конвенцията от Истанбул е първият международен документ, който създава всеобхватна правна рамка за предотвратяване на насилието над жени. Ценно е, че включва и редица дефиниции, сред които на принудителните бракове, принудителни аборти, female genital mutilation, преследване (stalking), физическо, психическо и сексуално насилие, предвижда и създаването на международна група от независими експерти за мониторинг. Изрично се посочва вътре, че насилието срещу жени е основано на пола насилие, както и че насилието срещу жени е един от основните механизми, чрез който жените са поставяни в подчинено положение в сравнение с мъжете.

Пълният й текст.
Резюмирана информация на български.

Няма коментари: